สติ๊กเกอร์ ประเภทไดเร็คเทอร์มอล


สติ๊กเกอร์ไดเรคเทอร์มอล (ไม่ใช้หมึกพิมพ์บาร์โค้ด)

 • 3.2x2.5Cm ไดเร็กเทอร์มอล 6000ดวง/ม้วน (3ดวงห่าง-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)
  170.00 ฿
 • 4x3Cm ไดเร็กเทอร์มอล 1800ดวง/ม้วน (1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)
  110.00 ฿
 • 4x3Cm ไดเร็กเทอร์มอล 2000ดวง/ม้วน (1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)
  130.00 ฿
 • 5x2Cm ไดเร็กเทอร์มอล 2500ดวง/ม้วน (1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • 5x2.5Cm ไดเร็กเทอร์มอล 2000ดวง/ม้วน (1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)
  110.00 ฿
 • 6x4Cm ไดเร็กเทอร์มอล 1000ดวง/ม้วน (1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)
  110.00 ฿
 • 8x5Cm ไดเร็กเทอร์มอล 500ดวง/ม้วน (1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)
  110.00 ฿