สติ๊กเกอร์ ประเภทไดเร็คเทอร์มอล


สติ๊กเกอร์ไดเรคเทอร์มอล (ไม่ใช้หมึกพิมพ์บาร์โค้ด)

 • FGS3.2x2.5C-PMC-DT-3D12-01 (3.2x2.5Cm ไดเร็กเทอร์มอล 6000ดวง/ม้วน 3ดวงห่าง-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)
  170.00 ฿
 • FGS4x3C-PMC-DT-1D11-02 (4x3Cm ไดเร็กเทอร์มอล 1800ดวง/ม้วน 1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)
  110.00 ฿
 • FGS4x3C-PMC-DT-1D11-01 (4x3Cm ไดเร็กเทอร์มอล 2000ดวง/ม้วน 1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)
  130.00 ฿
 • FGS5x2C-PMC-DT-1D11-01 (5x2Cm ไดเร็กเทอร์มอล 2500ดวง/ม้วน 1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • FGS5x2.5C-PMC-DT-1D11-03 (5x2.5Cm ไดเร็กเทอร์มอล 2000ดวง/ม้วน 1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)
  110.00 ฿
 • FGS6x4C-PMC-DT-1D11-02 (6x4Cm ไดเร็กเทอร์มอล 1000ดวง/ม้วน 1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)
  110.00 ฿
 • FGS8x5C-PMC-DT-1D11-01 (8x5Cm ไดเร็กเทอร์มอล 500ดวง/ม้วน 1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)
  110.00 ฿