5x2Cm ไดเร็กเทอร์มอล 2500ดวง/ม้วน (1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)

รหัสสินค้า : FGS5x2C-PMC-DT-1D11-01

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไดเร็กเทอร์มอล 5x2Cm (2500ดวง/ม้วน-1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)