FGS5x2.5C-PMC-DT-1D11-03 (5x2.5Cm ไดเร็กเทอร์มอล 2000ดวง/ม้วน 1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)

รหัสสินค้า : FGS5x2.5C-PMC-DT-1D11-03

ราคา

110.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 110.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

5x2.5Cm ไดเร็กเทอร์มอล 2000ดวง/ม้วน (1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)