FGS6x4C-PMC-DT-1D11-02 (6x4Cm ไดเร็กเทอร์มอล 1000ดวง/ม้วน 1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)

รหัสสินค้า : FGS6x4C-PMC-DT-1D11-02

ราคา

110.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 110.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

6x4Cm ไดเร็กเทอร์มอล 1000ดวง/ม้วน (1ดวงเดียว-มุมมน-แกน1.5นิ้ว)