FGS5x2.5C-PMC-SG-2D12-03 (5x2.5Cm กึ่งมันกึ่งด้าน 2500ดวง/ม้วน 2ดวงห่าง-แกน1.5นิ้ว)

รหัสสินค้า : FGS5x2.5C-PMC-SG-2D12-03

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

5x2.5Cm กึ่งมันกึ่งด้าน 2500ดวง/ม้วน (2ดวงห่าง-แกน1.5นิ้ว)