FGS5x5C-PMC-SG-2D13-04 (5x5Cm กึ่งมันกึ่งด้าน 2500ดวง/ม้วน 2ดวงชิด-แกน1.5นิ้ว)

รหัสสินค้า : FGS5x5C-PMC-SG-2D13-04

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

กึ่งมันกึ่งด้าน5x5Cm (2500ดวง/ม้วน-2ดวงชิด-แกน1.5นิ้ว)