7ข้อดีของการใช้โปรแกรมขายหน้าร้าน

                    7ข้อดีของการใช้โปรแกรมขายหน้าร้าน
                         1.โปรแกรมขายหน้าร้านทำให้ระบบรายการขายสินค้าถูกต้องแม่นยำ

                                     โปรแกรมขายหน้าร้านจะช่วยลดความผิดพลาดในการเพิ่มข้อมูลหรือราคาสินค้าผิด
                                          2.เช็กสต๊อกสินค้าได้ตลอดเวลา

โปรแกรม POS มาพร้อมกับฟีเจอร์การเช็กสต๊อกออนไลน์ ทำให้สามารถตรวจนับสต๊อกได้ตลอด 

ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจัดการคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี

                                3.ตัดสต๊อกสินค้าได้เมื่อมีการขายสินค้าอัตโนมัติ

รายการที่มีการเพิ่มข้อมูลลงในโปรแกรมขายหน้าร้าน

สามารถนำไปตัดสต๊อกได้เมื่อมีการขายสินค้าออกไปอัตโนมัติ

                                     4.วิเคราะห์ได้ว่าสินค้าใดขายดีหรือขายไม่ดี 

นอกจากโปรแกรม POS จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าใดขายดีหรือไม่ดีแล้ว 

ยังสามารถวิเคราะห์ได้อีกว่าเป็น Dead Stock หรือ Slow Moving

                              5.ควบคุมการทำงานของร้านค้าที่มีหลายสาขาได้ง่ายขึ้น

เนื่องจากธุรกิจหลายธุรกิจมีสาขาที่เปิดรายย่อย ดังนั้นการใช้โปรแกรมขายหน้าร้าน 

จึงเป็นทางเลือกที่สะดวกในการจัดการระบบของทุกสาขาให้เป็นหนึ่งเดียว 

                               6.ลดภาระการทำงาน เพราะโปรแกรมช่วยสรุปรายงาน

โปรแกรมขายหน้าร้านมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น 

เช่น ฟีเจอร์การสรุปรายงานการขายประจำวัน ซึ่งจะลดการทำงานของผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจได้เป็นอย่างมาก 

                                       7.ป้องกันการทุจริตของพนักงาน

และข้อดีที่สำคัญของการใช้โปรแกรมขายหน้าร้านอีกหนึ่งข้อ คือ ระบบขายหน้าร้านจะช่วยป้องกันการทุจริตของพนักงานได้ 

เนื่องจากระบบจะมีการอัพเดทความเคลื่อนของยอดขายแบบเรียลไทม์ โดยระบุราคาขายและมีการตัดสต๊อกของสินค้าที่ได้ขายไปแล้วอัตโนมัติ