โปรแกรมPOS ONLINE ใช้ชีวิตอิสระมากขึ้น

                 โปรแกรม POS Online ใช้ชีวิตอิสระมากขึ้น
                                ดูความเคลื่อนไหวยอดขาย Real Time ผ่านสมาร์ทโฟน 

                                         เพียงแค่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

                                       สามารถตรวจสอบและเช็กยอดขายได้

                                       สามารถเช็กจำนวนสต๊อกคงเหลือได้ทันที

                                       ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในลิ้นชักได้

ทำทุกสิ่งให้เป็นเรื่องง่าย Everything is easy.