ทำไม QR CODE จึงสำคัญกับร้านค้า

.
                   ทำไม QR CODE จึงสำคัญกับร้านค้า?
                                            1.สะดวกสบายในการชำระเงิน

                                        2. ต้นทุนที่ลดไป คือกำไรที่เพิ่มมา

                                        3. ช่องทางมากขึ้น โอกาสก็เพิ่มขึ้น