ฟังก์ชันการทำงานของระบบสต๊อกด้วยบาร์โค้ด

             ฟังก์ชันการทำงานของระบบสต๊อกสินค้าด้วยบาร์โค้ด

การมีระบบสต๊อกสินค้า ก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งเพราะถ้าหากเรามีการจัดการสต๊อกสินค้าที่ดี ก็จะช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา 

และยังตรวจสอบสต๊อกสินค้าได้ง่ายขึ้น ยิ่งถ้าหากมีการจัดการบริหารสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพนั้น จะทำให้ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่งหลายๆอย่าง 

วันนี้ POS iMin นำวิธีการทำงานระบบสต๊อกด้วยบาร์โค้ดมาฝากค่ะ ไปติดตามกันเลย

                                             1.ใช้บาร์โค้ดในการทำงาน

                            2. สามารถค้นหาสินค้าได้ง่ายตามรายละเอียดรหัสสินค้า

                              3. ค้นหาสินค้าได้ง่ายโดยแบ่งตามประเภทของสินค้า

                                      4.ค้นหาสินค้าได้ง่ายตามสถานที่จัดเก็บ

                        5. ค้นหาสินค้าเพื่อจะเสนอขายได้อย่างรวดเร็วตามสินค้าที่มีอยู่จริง

                                6. สามารถบันทึกสต๊อกการเข้าออกของสินค้าได้