เทคนิคการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

                เทคนิคการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
                                          1.แยกประเภทสินค้าด้วยรหัสสินค้า

อย่างแรกก็ต้องทำการแยกประเภทสินค้าด้วยรหัสสินค้า และติดป้าย Labal หรือ Barcode ให้กับสินค้าทุกชิ้น 

และทำการอ้างอิงให้ตรงกับรายการสินค้าที่เราจะขายไม่ว่าจะเป็นในร้านค้าออนไลน์หรือออฟไลน์ เมื่อเรารับสินค้ามาแล้วสินค้าก็จะเข้าไปอยู่ในระบบสต๊อกสินค้า

                                     2.แยกประเภทสินค้าเพื่อความเร็วในการขาย

                                 การแยกประเภทสินค้าจะทำให้เวลาที่เราหาสินค้ามาขายจะหาได้เร็ว อยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้สะดวกในการนำสินค้ามาบรรจุหีบห่อ
                                            3.กำหนดจำนวนสินค้าในคลัง

ระบุจำนวนสินค้าแต่ละประเภทที่มีในคลังสินค้าจริง โดยส่วนใหญ่ร้านค้าจะสามารถจัดส่งสินค้าที่มีในคลังได้รวดเร็ว 

จึงทำให้ร้านสามารถกำหนดระยะเวลาเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งในระบบได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับผู้ซื้อที่ต้องการสินค้าเร็ว

                                          4.รู้ระยะเวลาจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิต

กำหนดระยะเวลาในการสั่งสินค้าแต่ละตัว ในกรณีมีรายการสั่งซื้อเข้ามาเกินจำนวนสินค้าในคลังจริง 

และยังมีความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ร้านค้าสามารถปรับเพิ่มจำนวนสินค้าในคลังที่ระบบหลังร้าน เพื่อให้ลูกค้ายังสามารถสั่งซื้อได้ 

แต่ควรปรับเพิ่มระยะเวลาเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้สอดคล้องกับวันที่สินค้าจากผู้ผลิตจะมาส่งที่ร้านค้า 

เพื่อไม่ให้การจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อขอคืนเงินหรือให้คะแนนความพึงพอใจในระดับต่ำได้

                                            5.จัดระเบียบสถานที่เก็บสินค้า

-ทำรายการสถานที่เก็บสินค้าทุกชิ้น เช่น สถานที่ตั้งคลังสินค้า เลขที่ชั้นวางสินค้า

-ทำป้ายกำกับชั้นวางสินค้า โดยมีเลขที่ชั้นวางสินค้ากำกับในทุกชั้น

-ทำรายการสินค้าทั้งหมดที่วางอยู่ในชั้นวางสินค้าแต่ละชั้นพร้อมบอกจำนวนชิ้นทั้งหมด

-หากมีการนำสินค้าออกจากชั้นวาง ให้ทำการหักจำนวนสินค้าออกจากรายการที่หน้าชั้นวางและหักจากรายการสินค้าที่บันทึกไว้ด้วย เพื่อการตรวจสอบสต๊อกสินค้าในภายหลัง