โปรแกรมPOSแต่ละเวอร์ชั่นต่างกันอย่างไร

               โปรแกรม POS แต่ละเวอร์ชั่นแตกต่างกันอย่างไร?
                                             Rainbow POS "RED"
                             โปรแกรมจัดการหน้าร้าน สำหรับธุรกิจร้านขนาดเล็ก

                                           Rainbow POS "ORANGE"
                             โปรแกรมจัดการหน้าร้าน สำหรับธุรกิจร้านขนาดกลาง

                                             Rainbow POS "GREEN"
                               โปรแกรมจัดการหน้าร้าน สำหรับธุรกิจร้านขนาดใหญ่

                                             Rainbow POS "YELLOW"
                               โปรแกรมจัดการหน้าร้าน สำหรับธุรกิจร้านอาหาร

                                              Rainbow POS "BLUE"
                               โปรแกรมจัดการหน้าร้าน สำหรับธุรกิจร้านค้าออนไลน์