โปรแกรม POS ONLINE มีประโยชน์อย่างไร

โปรแกรม POS ONLINE มีประโยชน์อย่างไร?
1.สามารถบริหารจัดการร้านได้หลายสาขา

2.ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถบริหารจัดการร้านได้

3.ทำให้รู้ยอดขายของแต่ละสาขาได้ตลอดเวลา

4.รู้ยอดเงินของแต่ละวันได้ โดยไม่ต้องไปหน้าร้าน

POS GENIUS ทำทุกสิ่งให้เป็นเรื่องง่าย 
Everything is Easy!