สต๊อกสินค้าต้องดูอะไรบ้าง

                          สต๊อกสินค้าต้องดูอะไรบ้าง
                                                       1.สินค้าขายดี

                                                   2. อายุการใช้งาน

                                           3. ระยะเวลาในการเก็บรักษา

                                          4.ความนิยมของสินค้าในแต่ละช่วง