ทำไมการบริหาร สินค้าคงคลังจึงสำคัญ

                    ทำไมการบริหารสินค้าคงคลังจึงสำคัญ
                                   1.นำข้อมูลไปวิเคราะห์ตลาดและวางแผนกลยุทธ์

เมื่อเรารู้ว่าสินค้าชนิดไหนขายดีในช่วงเวลาใด โดนใจคนกลุ่มไหน ทำให้เราสามารถนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า 

เพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นำเสนอสินค้า และจัดโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและฤดูกาลด้วย

                                 2.เห็นภาพรวมคลังสินค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ

การจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นระบบว่ามีสินค้าทั้งหมดเท่าไร มีการเข้าออกอย่างไร เมื่อไร ทำให้เราสามารถตรวจสอบ ควบคุม 

และป้องกันสินค้าสูญหาย เสียหาย หรือชำรุด มากไปกว่านั้นทำให้เรารู้ว่าสินค้าแต่ละชนิดมีความต้องการมากน้อยเพียงใด หมดเร็วแค่ไหน ควรเพิ่มสต็อกสินค้าหรือไม่ 

เพราะหากเรามีสินค้าไม่พอขายจะทำให้เราต้องเสียโอกาสทางการค้า และถ้ามองกลับกันเรามีสินค้าคงเหลือในสต็อกมากเกินไปโดยที่ไม่สามารถขายได้ก็จะทำให้เราขาดทุนได้เช่นกัน

                           3.ค่าใช้จ่ายลดลงทำให้กำไรเพิ่มขึ้น ธุรกิจมีสภาพคล่องมากขึ้น

หากเราบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถวางแผนงบประมาณได้ว่าควรจัดซื้อสินค้ามากน้อยเพียงใด 

มีอำนาจในการต่อรองราคามากขึ้น รวมถึงสามารถคำนวณต้นทุน เพื่อนำไปตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่ากับกำไร 

มากไปกว่านั้นยังสามารถจัดการได้ว่าสินค้าชิ้นไหนควรระบายออกก่อนหลัง เพื่อให้เกิดปัญหาสินค้าเหลือและหมดอายุโดยที่ยังไม่ได้ขายออกไป

                                   Stock Genius Everything is Easy!