สะดวก เพิ่มระเบียบ เป็นระบบ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ NP-2300 สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะพิมพ์ใบเสร็จ ใช้งานพิมพ์เวลาเข้า-ออกลานจอดรถ พิมพ์ตั๋วหรือบัตรต่างๆ ATM หรือเพิ่มความเป็นระบบให้กับองค์กรหรือบริษัทห้างร้าน มีการแจ้งเตือนเมื่อกระดาษพิม์ใกล้หมด เปลี่ยนและเพิ่มเติมกระดาษพิมพ์ได้ง่าย ความเร็วในการพิมพ์ 90 มิลลิเมตร/วินาที

  • คุณสมบัติ
  • รายละเอียด
  • โบชัวร์
  • การใช้งาน

• ความเร็วในการพิมพ์ 90 มิลลิเมตร/วินาที
• มีการแจ้งเตือนเมื่อกระดาษพิม์ใกล้หมด
• เปลี่ยนและเพิ่มเติมกระดาษพิมพ์ได้ง่าย

RPM-Series-DM-OK-2

RPM-Series-DM-OK-1

Logistics

บัตรจอดรถ ลาดจอดรถ

Travel & Leisure ตั๋วหนัง ตั๋วคอนเสิร์ต

Special MaterialsATM ใบเสร็จเฉพาะ

Comments are closed.